بدون دیدگاه
= 103

نرم افزار

Samsung 300K Tool

 

این نرم افزار قابلیت بردن گوشی های روشن سامسونگ به حالت دانلود مود را دارد

از این نرم افزار در مواردی که از کار نکردن کلید های بردن به حالت دانلود مود اطمینان ندارید و مشکلات دیگر میتوانید بهره ببرید